Sacred Heart Univers

Individual Game-by-Game Summaries


 

Games Played

 

##  Player  gp/gs  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
34  34   1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
42  42   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
57  57   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
37  Joe Avino   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
7   Victor Benson   9/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
41  Derek Bray   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...  
28  Dan Callahan   4/-  XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX  
96  Oscar Castoire   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
29  Kiheme Cowan   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
21  Todd David   2/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
1   Jonathan DeLiso  8/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX  
94  Steve Dickerson  9/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
43  Daniel Dymond   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
46  David Garofalo   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
32  Brandon Graham   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
27  Steve Halligan   8/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
10  Douglas Hanania  3/-  XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...  
83  Bill Hardt   4/-  ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...  
33  Scott Hartinger  2/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
26  Kenny Howshen   2/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...  
44  Jayson Jarrett   5/-  XXX   XXX   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...  
87  John Johnson   4/-  ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   XXX  
47  Jamel Keels   9/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX  
35  Joe Kerrisey   1/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
40  Bob Kipp   2/-  ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
50  Mike Kuchar   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
12  Steve Ladd   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
68  Andy Martinez   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...  
51  Max McGarr   1/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
17  Lou Monaco   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
61  Greg Nota   9/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
78  Tony Palazzi   9/-  XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
70  Frank Parisi   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...  
52  Eric Penney   8/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
13  Chris Petitti   6/-  ...   XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
36  Brian Rembisz   3/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...  
4   Michael Rinn   5/-  XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...  
49  Marcos Rios   1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
48  Chris Roche   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
2   Ben Romeo   6/-  XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   ...  
23  Henry Saauedra   1/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
22  Jeff Salvatore   8/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
30  Matt Salvatore   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
5   Nick Spagnuolo   7/-  ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX  
6   Lester Sutton   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
38  Aaron Torres   3/-  XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
8   Paul Torres   9/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  

##  Player  gp/gs  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
9   Michael Toto   4/-  ...   XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...  
72  Nick Vellotti   3/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...  
71  Tim Wade   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
24  Jason Walsh   3/-  XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
20  Terrence Washin  10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
75  Martin Weimann   3/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...  
90  Peter West   1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
88  Chris Wilkinson  10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
3   Dennis Wuestkam  10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  

 

Total Tackles Game-by-Game

 

TOTAL TACKLES  ua-a  total  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Chris Roche  59-58  117  5-4   3-4   5-9   6-7   16-5   0-1   1-2   5-10   11-8   7-8  
Joe Avino  36-28  64  2-0   -   4-2   4-5   7-4   4-2   3-4   3-9   4-2   5-0  
Lester Sutton  43-19  62  4-2   4-3   4-0   3-1   2-3   5-1   1-1   5-6   11-1   4-1  
Daniel Dymond  34-24  58  6-1   3-3   1-1   4-1   4-5   4-1   2-1   1-4   3-2   6-5  
Greg Nota  29-27  56  DNP   3-2   0-4   3-7   11-1   2-0   0-2   4-8   4-1   2-2  
Mike Kuchar  30-20  50  2-0   2-0   3-2   2-5   2-3   1-0   6-2   2-5   6-2   4-1  
Paul Torres  32-11  43  1-0   9-3   2-1   DNP   6-0   2-1   4-0   0-1   3-2   5-3  
Jeff Salvatore  29-12  41  4-3   0-1   DNP   4-0   10-0   1-0   3-2   3-4   DNP   4-2  
Victor Benson  25-12  37  DNP   2-2   2-4   2-2   5-0   6-1   2-1   1-0   3-1   2-1  
Derek Bray  16-17  33  1-1   4-2   0-1   4-5   DNP   6-4   DNP   1-4   DNP   DNP  
Jonathan DeLiso  15-17  32  3-1   1-5   2-4   DNP   2-6   0-1   2-0   DNP   1-0   4-0  
Steve Dickerson  13-14  27  3-1   1-1   0-1   4-4   1-2   DNP   0-1   0-1   2-3   2-0  
Eric Penney  14-12  26  2-1   1-0   2-2   DNP   0-2   DNP   1-0   1-3   3-1   4-3  
Jamel Keels  12-11  23  3-0   1-2   0-1   0-3   -   5-3   3-0   DNP   0-1   0-1  
Matt Salvatore  12-9  21  2-0   2-1   0-1   0-1   2-3   -   1-0   -   2-0   3-3  
Nick Spagnuolo  10-11  21  DNP   1-3   2-1   DNP   2-1   -   DNP   3-3   1-3   1-0  
Tony Palazzi  6-13  19  1-0   DNP   2-4   1-0   0-1   1-1   0-4   1-3   -   -  
Jayson Jarrett  6-4  10  2-1   1-0   2-1   DNP   DNP   1-1   DNP   0-1   DNP   DNP  
Ben Romeo  5-3  0-1   DNP   0-1   2-0   1-0   DNP   1-1   1-0   DNP   DNP  
Douglas Hanania  4-3  1-0   DNP   DNP   DNP   DNP   1-1   2-2   DNP   DNP   DNP  
Michael Rinn  2-5  1-0   1-1   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   0-2   0-1   DNP  
Nick Vellotti  1-6  DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP   0-1   DNP   1-4   DNP  
Chris Wilkinson  4-2  -   -   -   1-0   -   2-0   0-1   0-1   1-0   -  
Brandon Graham  5-0  1-0   -   -   -   -   1-0   -   2-0   1-0   -  
Steve Halligan  3-2  1-0   -   -   DNP   1-0   -   0-1   0-1   DNP   1-0  
Brian Rembisz  4-0  1-0   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   2-0   1-0   DNP   DNP  
Dan Callahan  2-2  0-1   -   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   2-0  
John Johnson  3-1  DNP   1-0   0-1   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0  
Bill Hardt  1-2  DNP   DNP   DNP   -   DNP   -   1-1   0-1   DNP   DNP  
Joe Kerrisey  1-2  DNP   1-2   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Andy Martinez  1-2  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-2   DNP  
Peter West  2-0  2-0   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Aaron Torres  1-1  1-0   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP  
Kiheme Cowan  2-0  -   1-0   -   -   1-0   -   -   -   -   -  
Terrence Washin  1-1  1-1   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Jason Walsh  0-2  0-2   -   DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP  
Bob Kipp  1-1  DNP   DNP   0-1   DNP   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP  
Oscar Castoire  1-1  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-1   DNP   DNP   DNP  
Tim Wade  2-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   2-0   DNP   DNP   DNP   DNP  
57  1-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP  
Dennis Wuestkam  0-1  -   -   -   -   -   -   -   0-1   -   -  
Marcos Rios  0-1  DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
34  0-1  DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Max McGarr  0-1  DNP   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Henry Saauedra  0-1  DNP   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
42  0-1  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP  
David Garofalo  0-1  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP  

TOTAL TACKLES  ua-a  total  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Frank Parisi  1-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP  
Martin Weimann  1-0  -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   -   DNP  
Steve Ladd  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-0  

 

Rushing/Receiving Game-by-Game

 

RUSHING  no-yds/td  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Kiheme Cowan  102-724/6  10-131/1  12-119/1  10-48/0  4--6/0  16-144/2  5-22/0  7-19/0  3-50/0  13-61/1  22-136/1 
Brandon Graham  161-624/4  24-79/0  8-21/0  29-112/1  5-23/0  18-131/1  13-46/0  16-62/0  11-55/0  19-73/2  18-22/0 
Terrence Washin  78-289/1  7-24/0  8-20/0  5-9/0  10-13/0  5-13/0  11-91/1  10-24/0  7-17/0  8-32/0  7-46/0 
Kenny Howshen  2-19/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  0-0/0  2-19/0  DNP  DNP  DNP 
Matt Salvatore  12-14/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  2-1/0  0-0/0  3-13/0  2-0/0  4--1/0  0-0/0  1-1/0 
Derek Bray  1-7/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  1-7/0  DNP  0-0/0  DNP  DNP 
Jason Walsh  3-3/0  0-0/0  1-2/0  DNP  DNP  DNP  DNP  2-1/0  DNP  DNP  DNP 
Steve Halligan  3-1/0  0-0/0  1-4/0  0-0/0  DNP  1-1/0  1--4/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0 
Bill Hardt  1-0/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0  DNP  1-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  DNP 
Todd David  2--1/0  DNP  1--2/0  DNP  DNP  DNP  DNP  1-1/0  DNP  DNP  DNP 
Scott Hartinger  1--1/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0  DNP  DNP  1--1/0  DNP  DNP  DNP 
Aaron Torres  3--2/0  0-0/0  2--1/0  DNP  DNP  DNP  DNP  1--1/0  DNP  DNP  DNP 
Jonathan DeLiso  1--4/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  1--4/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0 
Nick Vellotti  1--8/0  DNP  DNP  DNP  1--8/0  DNP  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0  DNP 
Steve Ladd  55--14/0  4--19/0  3--19/0  7-9/0  8--11/0  6-20/0  10-17/0  2--11/0  6-17/0  5-12/0  4--29/0 
Michael Toto  4--18/0  DNP  0-0/0  DNP  DNP  DNP  2--1/0  1--14/0  1--3/0  DNP  DNP 
Chris Petitti  18--49/0  DNP  1--2/0  DNP  5--1/0  DNP  4--9/0  4--15/0  4--22/0  0-0/0  DNP 

RECEIVING  no-yds/td  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Chris Wilkinson  39-512/2  3-28/0  3-24/0  9-104/0  2-48/0  5-75/1  1-15/0  3-32/0  4-41/0  9-145/1  0-0/0 
Kiheme Cowan  17-202/3  1-15/0  1-3/0  4-45/0  1--2/0  5-80/2  1-5/0  0-0/0  0-0/0  2-20/0  2-36/1 
Ben Romeo  4-47/0  0-0/0  DNP  2-12/0  0-0/0  1-4/0  DNP  1-31/0  0-0/0  DNP  DNP 
Matt Salvatore  4-33/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  3-28/0  1-5/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Terrence Washin  2-29/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-4/0  1-25/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Jason Walsh  1-23/0  0-0/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  DNP  1-23/0  DNP  DNP  DNP 
Steve Halligan  3-18/0  0-0/0  1-4/0  1-4/0  DNP  1-10/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0 
Bill Hardt  2-18/0  DNP  DNP  DNP  1-12/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1-6/0  DNP  DNP 
Brandon Graham  1-12/0  1-12/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Michael Rinn  2-12/0  0-0/0  1-7/0  1-5/0  DNP  DNP  DNP  DNP  0-0/0  0-0/0  DNP 

 

Return Stats Game-by-Game

 

PUNT RETURNS  no-yds  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Paul Torres   17-134  2-3  7-76  DNP  1-1  3-19  2-23  2-12 
Matt Salvatore   11-51  4-11  2-8  3-19  2-13 
Greg Nota   1-0  DNP  1-0 

KICK RETURNS  no-yds  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Kiheme Cowan   20-402  1-27  7-110  1-25  1-20  2-36  5-117  3-67 
Lester Sutton   12-160  1-13  1-23  3-18  1-13  3-44  3-49 
Brandon Graham   5-27  2-4  1-0  2-23 
Terrence Washin  1-17  1-17 
Aaron Torres   1-11  1-11  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Douglas Hanania  1-1  DNP  DNP  DNP  DNP  1-1  DNP  DNP  DNP 
Mike Kuchar   1-0  1-0 
Kenny Howshen   1-0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1-0  DNP  DNP  DNP 
Scott Hartinger  1--20  DNP  DNP  DNP  1--20  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 

INT. RETURNS  no-yds  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Lester Sutton   2-51  1-16  1-35 
Paul Torres   2-13  DNP  1--9  1-22 
Matt Salvatore   1-0  1-0 
Jeff Salvatore   1-12  DNP  1-12  DNP 
Victor Benson   1-20  DNP  1-20 

FUMBLE RETURNS  no-yds  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Jeff Salvatore   1-15  DNP  1-15  DNP 

 

Sacks Game-by-Game

 

SACKS  ua-a  total  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Mike Kuchar  6-4  8.0  -   -   -   1.5-15   1.5-10   -   1.0-6   2.0-17   1.0-8   1.0-7  
Eric Penney  2-1  2.5  -   -   1.0-1   DNP  -   DNP  -   0.5-4   1.0-5   -  
Greg Nota  2-1  2.5  DNP  -   0.5-5   -   1.0-6   -   -   -   -   1.0-13  
Tony Palazzi  1-2  2.0  -   DNP  1.5-14   -   -   -   0.5-1   -   -   -  
Daniel Dymond  0-3  1.5  -   -   -   -   0.5-6   -   0.5-1   -   -   0.5-8  
Chris Roche  1-1  1.5  -   -   -   1.5-18   -   -   -   -   -   -  
Joe Avino  1-1  1.5  -   -   -   -   -   -   -   1.5-8   -   -  
Matt Salvatore  1-0  1.0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1.0-8  
Jamel Keels  1-0  1.0  -   1.0-6   -   -   -   -   -   DNP  -   -  

 

Tackle For Loss Game-by-Game

 

TACKLES FOR LOSS  ua-a  total  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Mike Kuchar  17-0  17.0  1.0-2   1.0-3   1.0-1   3.0-16   2.0-10   -   1.0-6   3.0-17   2.0-9   3.0-21  
Greg Nota  9-0  9.0  DNP  1.0-1   2.0-6   2.0-8   1.0-6   -   -   1.0-3   -   2.0-15  
Eric Penney  8-0  8.0  -   -   2.0-4   DNP  -   DNP  1.0-1   1.0-4   2.0-6   2.0-10  
Chris Roche  7-0  7.0  1.0-7   -   1.0-1   3.0-23   -   1.0-1   -   1.0-8   -   -  
Daniel Dymond  6-0  6.0  -   -   -   -   2.0-11   -   1.0-1   -   -   3.0-15  
Jeff Salvatore  5-0  5.0  -   -   DNP  -   2.0-7   -   1.0-10   1.0-4   DNP  1.0-2  
Joe Avino  5-0  5.0  -   -   -   -   -   -   -   3.0-9   1.0-2   1.0-2  
Derek Bray  4-0  4.0  -   -   -   3.0-3   DNP  1.0-1   DNP  -   DNP  DNP 
Jamel Keels  3-0  3.0  -   1.0-6   -   2.0-2   -   -   -   DNP  -   -  
Tony Palazzi  3-0  3.0  -   DNP  2.0-14   -   -   -   1.0-1   -   -   -  
Steve Dickerson  2-0  2.0  -   -   -   2.0-4   -   DNP  -   -   -   -  
Tim Wade  2-0  2.0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  2.0-4   DNP  DNP  DNP  DNP 
Matt Salvatore  1-0  1.0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1.0-8  
Douglas Hanania  1-0  1.0  -   DNP  DNP  DNP  DNP  1.0-7   -   DNP  DNP  DNP 
Jonathan DeLiso  1-0  1.0  -   -   -   DNP  -   -   -   DNP  -   1.0-4  
Nick Spagnuolo  1-0  1.0  DNP  1.0-1   -   DNP  -   -   DNP  -   -   -  
Victor Benson  1-0  1.0  DNP  -   -   1.0-3   -   -   -   -   -   -  
Brian Rembisz  1-0  1.0  -   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1.0-1   -   DNP  DNP 
Peter West  1-0  1.0  1.0-1   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 

 

Fumbles Game-by-Game

 

FUMBLES  no-lost  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Steve Ladd  10-6  1-1  1-0  1-1  1-1  1-0  3-2  2-1 
Terrence Washin  3-3  1-1  1-1  1-1 
Chris Petitti  2-0  DNP  1-0  DNP  DNP  1-0  DNP 
Brandon Graham  2-1  1-0  1-1 
Michael Toto  2-1  DNP  DNP  DNP  DNP  1-0  1-1  DNP  DNP 
Matt Salvatore  1-1  1-1 
Kiheme Cowan  1-1  1-1 
Chris Wilkinson  1-1  1-1 

FUMBLES FORCED  number  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Victor Benson  DNP 
Mike Kuchar 
Lester Sutton 
Jayson Jarrett  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Nick Spagnuolo  DNP  DNP  DNP 
Steve Dickerson  DNP 
Daniel Dymond 
Jeff Salvatore  DNP  DNP 
Dan Callahan  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Joe Avino 
Chris Roche 
Tim Wade  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
57  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Bill Hardt  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Ben Romeo  DNP  DNP  DNP  DNP 
Jamel Keels  DNP 

FUMBLES RECOVERED  number  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Joe Avino 
Jayson Jarrett  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Matt Salvatore 
Nick Spagnuolo  DNP  DNP  DNP 
Kiheme Cowan 
Daniel Dymond 
Jeff Salvatore  DNP  DNP 
Eric Penney  DNP  DNP 
Steve Ladd 
TEAM  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Ben Romeo  DNP  DNP  DNP  DNP 
Bill Hardt  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Mike Kuchar 
Victor Benson  DNP 

 

Passing Game-by-Game

 

#12 Steve Ladd  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Robert Morris  5-15-1  33.3  55  15  2-18  50.80 
Monmouth  5-16-2  31.2  34  14  2-13  24.10 
Saint Francis Coll.  17-29-0  58.6  170  26  1-6  107.86 
St John's University  2-5-0  40.0  33  21  3-19  95.44 
Bryant College  12-14-0  85.7  169  46  0-0  257.83 
Siena College  3-6-1  50.0  31  15  2-15  60.07 
Wagner  0-1-0  0.0  1-8  0.00 
Iona College  2-6-1  33.3  22  17  1-3  30.80 
Central Conn. St.  11-22-0  50.0  165  35  0-0  128.00 
Hartwick College  2-12-1  16.7  36  32  2-13  52.70 
TOTALS  59-126-6  46.8  715  46  14-95  98.06 

#13 Chris Petitti  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Monmouth  0-1-0  0.0  0-0  0.00 
St John's University  2-6-0  33.3  25  27  1-5  68.33 
Siena College  3-11-0  27.3  21  11  2-11  43.31 
Wagner  6-15-0  40.0  93  31  2-7  92.08 
Iona College  3-3-0  100.0  25  17  3-22  170.00 
TOTALS  14-36-0  38.9  164  31  8-45  77.16 

#9 Michael Toto  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Monmouth  1-1-0  100.0  0-0  133.60 
Siena College  0-2-0  0.0  1-5  0.00 
Wagner  1-1-0  100.0  23  23  0-0  293.20 
TOTALS  2-4-0  50.0  27  23  2-8  106.70 

#29 Kiheme Cowan  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Bryant College  0-1-0  0.0  0-0  0.00 
TOTALS  0-1-0  0.0  0-0  0.00 

 

All-Purpose Yards Game-by-Game

 

ALL-PURPOSE YARDS  total  rmc   mon   sfpa   sju   bryant   sie   wag   iona   ccsu   hartwick 
Kiheme Cowan  1328  173  232  118  -8  244  63  136  117  81  172 
Brandon Graham  663  91  21  112  23  135  46  62  55  73  45 
Chris Wilkinson  512  28  24  104  48  75  15  32  41  145 
Terrence Washin  335  24  20  13  13  95  49  34  32  46 
Lester Sutton  211  13  39  18  35  13  44  49 
Paul Torres  147  76  DNP  -9  19  23  34 
Matt Salvatore  98  12  49  24  12 
Ben Romeo  47  DNP  12  DNP  31  DNP  DNP 
Jason Walsh  26  DNP  DNP  DNP  DNP  24  DNP  DNP  DNP 
Victor Benson  20  DNP  20 
Kenny Howshen  19  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  19  DNP  DNP  DNP 
Steve Halligan  19  DNP  11  -4  DNP 
Bill Hardt  18  DNP  DNP  DNP  12  DNP  DNP  DNP 
Jeff Salvatore  12  DNP  12  DNP 
Michael Rinn  12  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Aaron Torres  10  DNP  DNP  DNP  DNP  -1  DNP  DNP  DNP 
Derek Bray  DNP  DNP  DNP  DNP 
Douglas Hanania  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Todd David  -1  DNP  -2  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Jonathan DeLiso  -4  DNP  -4  DNP 
Nick Vellotti  -8  DNP  DNP  DNP  -8  DNP  DNP  DNP  DNP 
Steve Ladd  -14  -19  -19  -11  20  17  -11  17  12  -29 
Michael Toto  -18  DNP  DNP  DNP  DNP  -1  -14  -3  DNP  DNP 
Scott Hartinger  -21  DNP  DNP  DNP  -20  DNP  DNP  -1  DNP  DNP  DNP 
Chris Petitti  -49  DNP  -2  DNP  -1  DNP  -9  -15  -22  DNP